About

 

Pentru cei ce l-au cunoscut, Patriarhul TEOCTIST a fost Åi rÄmâne o personalitate remarcabilÄ, în locul Åi la timpul sÄu.

HÄrÄzit sÄ ajungÄ la cea mai înaltÄ demnitate in Biserica OrtodoxÄ RomânÄ, a devenit un patriarh venerabil, atât prin întreaga Åi îndelunga sa viaÅ£Ä Åi activitate, cât Åi prin chipul sÄu luminos.

Având o prestanÅ£Ä deosebitÄ, un simÅ£ al realitÄÅ£ii dezvoltat Åi un dinamism de excepÅ£ie, a dovedit, în acelaÅi timp, Åi o distinsÄ modestie, o dreaptÄ cumpÄnire Åi mÄsura tuturor lucrurilor în întreaga sa lucrare.

A Åtiut sÄ facÄ ascultare, dar, la rândul sÄu, sÄ Åi ia decizii, consecvent unui principiu, cÄ în exerciÅ£iul funcÅ£iunii sÄ nu faci exces de zel. A cÄutat ca, atunci când urmÄrea sÄ înfÄptuiascÄ ceva, el sÄ fie primul care sÄ dea exemplul, prin lucrare pilduitoare. În asemenea situaÅ£ii Åtia, deopotrivÄ, sÄ manifeste Åi exigenÅ£Ä Åi blândeÅ£e.

Cu asemenea calitÄÅ£i native Åi dobândite, a parcurs aproape un veac de profunde transformÄri, reuÅind sÄ se adapteze vremurilor cu înÅ£elepciune Åi demnitate, trudind cu timp Åi fÄrÄ timp, în condiÅ£ii Åi cu mijloace specifice, la slujirile ce i-au fost încredinÅ£ate.

Activitatea sacerdotalÄ a împletit-o cu cea social-caritabilÄ, pe cea de îndrumÄtor cu cea cultural-spiritualÄ, înnobilând cu umanismul Åi cÄldura sufleteascÄ toate relaÅ£iile interumane, considerându-se permanent în comuniune cu semenii.

Cu responsabilitate Åi-a asumat, aÅadar, o misiune de vocaÅ£ie, ilustrând-o cu toate valorile: credinÅ£Ä puternicÄ, dÄruire, perseverenÅ£Ä, dreaptÄ cumpÄnire, bunÄtate, simÅ£ul dreptÄÅ£ii Åi al dÄruirii.

Un centru social-cultural-religios închinat memoriei sale s-a constituit tocmai pentru a-i pÄstra vie amintirea Åi faptele, continuând-i în acelaÅi timp lucrarea în plan social-obÅtesc.

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„Dăruind vei dobândi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României