Donations

 

For donations:

 

or 

use the account bank:

Centrul Social Cultural Religios Patriarhul Teoctist

Cod IBAN RO30 RNCB 0071 1194 2675 0001 Banca Comercial├äâ Român├äâ - sucursala Plevnei,

Cod SWIFT RNCBROBU

Cod fiscal 23035881

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„D─âruind vei dob├óndi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României