Projects

 

PROIECTE ÎN DERULARE:

1. IGNORANÅ¢A - MINIMALIZAREA CONDIÅ¢IEI UMANE (ianuarie 2013):

  • ConsecinÅ£ele lipsei de învÄÅ£ÄturÄ
  • Incultura - barierea devenirii umane
  • AbsenÅ£a cunoÅtinÅ£elor - degradare spiritului. 

2. Excursiile Åi drumeÅ£iile - modalitÄÅ£i de extindere a orizontului cultural

  • FrumuseÅ£ile naturii, mijloc de înobilare sufleteascÄ
  • Patrimoniul cultural - mijloc de delectare Åi elevaÅ£ie spiritualÄ

3. Elevii, prietenii naturii

    Antrenarea lor în ecologizarea unor arii locale

4. Concursuri Åi activitÄÅ£i extra-Åcolare

5. Antenarea tinerilor în sprijinirea celor neajutoraÅ£i
  • Luarea în evidenÅ£Ä a unor cazuri sociale
  • Distribuirea unor ajutoare.

6. DÄRUIND VEI DOBÂNDI (Noiembrie 2010)

7. TOLERANÅ¢A - CALEA ARMONIEI SOCIALE:

  • PoliticÄ ...
  • ReligioasÄ ...
  • SocialÄ ...

Parteneriate:

1. Semnarea parteneriatului cu AsociaÈia RomânÄ pentru CulturÄ, EducaÈie Èi Sport încheie în vederea implementÄrii proiectului TINERETUL IMPLICAT ÎN ACTIVITÄÈI DE PROTECÈIE A MEDIULUI (7 iunie 2011).

2. Cu unele unitÄÅ£i Åcolare din BucureÅti, Ilfov, Prahova Åi Giurgiu pentru:

- activitiÅ£i lunare de ecologizare în zonÄ

- plantÄri de pomi Åi arbori

- activitÄÅ£i sportive interÅcolare.

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„Dăruind vei dobândi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României