News

 

Decembrie 2012: semnarea contractului de finanÅ£are pentru proiectul "DÄRUIND VEI DOBÂNDI" de cÄtre domnul prof. Octavian NICU, preÅedintele Centrului Social-Cultural-Religios Patriarhul Teoctist Åi domnul Dan NICA, ministrul ComunicaÅ£iilor Åi SocietÄÅ£ii InformaÅ£ionale.

Domnul preÅedinte prof. Nicu Octavian, în Aula Academiei SâmbÄta, de la MÄnÄstirea Brâncoveanu

Mitropolia Moldovei Èi Bucovinei

07 iulie 2011:  ZIARUL LUMINA, Tabere naÅ£ionale de ecologizare la SâmbÄta de Sus

Prima grupÄ de 162 de copii din judeÅ£ele regiunii de Nord-Vest a Å£Ärii a participat la prima acÅ£iune de ecologizare a pÄdurilor din apropierea MÄnÄstirii "Brâncoveanu" de la SâmbÄta de Sus, activitate organizatÄ în cadrul unui proiect amplu, ce vizeazÄ implicarea a peste 1300 de copii din întreaga Å£arÄ.

În lunile iulie Åi august din acest an, cei 1300 de elevi Åi studenÅ£i voluntari din toate judeÅ£ele Å£Ärii, însoÅ£iÅ£i de 80 de profesori voluntari, participÄ la proiectul "Tineretul implicat în activitÄÅ£i de protecÅ£ie a mediului", implementat de AsociaÅ£ia RomânÄ pentru CulturÄ, EducaÅ£ie Åi Sport (ARCES) din BucureÅti, în parteneriat cu AgenÅ£ia RomânÄ de ConsultanÅ£Ä Åi cu Centrul Social-Cultural-Religios "Patriarhul Teoctist" din CapitalÄ Åi finanÅ£at prin Fondul de Mediu al Ministerului Mediului Åi PÄdurilor. Proiectul presupune o serie de activitÄÅ£i la Academia TeologicÄ de la MÄnÄstirea "Brâncoveanu" de la SâmbÄta de Sus, printre care seminarii de informare asupra modalitÄÅ£ilor de protejare Åi ecologizare a mediului, concursuri pe teme de ecologie, excursii în împrejurimi Åi participarea la slujbele religioase oficate la mÄnÄstirea braÅoveanÄ.

07 iunie 2011: AsociaÈia RomânÄ pentru CulturÄ, EducaÈie Èi Sport încheie parteneriatul cu CENTRUL SOCIAL - CULTURAL - RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST, reprezentat de domnul preÈedinte prof. NICU OCTAVIAN, în vederea implementÄrii proiectului TINERETUL IMPLICAT ÎN ACTIVITÄÈI DE PROTECÈIE A MEDIULUI.

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„Dăruind vei dobândi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României