Acasa

 

Ag romana de certificare    centru@teoctist.ro Agentia romana de certificare  centru@teoctist.ro fonduri structurale
Uniunea Europeana    Guvernul.României  

Instrumente.Structurale

2007-2013

 

„InvestiÅ£ii pentru viitorul dumneavoastrÄ!”

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

Proiectul

CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS

PATRIARHUL TEOCTIST

DÄruind vei dobândi

- proiect co-finanÅ£at prin Fondul European de Dezvoltare RegionalÄ -

Pentru informaÅ£ii detaliate despre celelalte programe cofinanÅ£ate de Uniunea EuropeanÄ, vÄ invitÄm sÄ vizitaÅ£i www.fonduri-ue.ro


ConÅ£inutul acestui material nu reprezintÄ în mod obligatoriu poziÅ£ia oficialÄ a Uniunii Europene sau a Guvernului României


www.centru.teoctist.ro      www.dignusest.ro