Conducere

 

 

Prof. NICU D. OCTAVIAN

Adresa: Bucureşti, Aleea Obcina Mică, nr. 3

Telefon: 021/726.63.54

Fax: 021/311.84.34

E-mail: presedinte@centru.teoctist.ro

www.centru.teoctist.ro

 


    
Informaţii personale :

     Locul naşterii: Obîrşia, Olt

     Data naşterii: 6 decembrie 1937

     Fiul lui : Dumitru şi Ioana Nicu

     Stare civilă : căsătorit cu Nicu Aura

     Confesiune: creştin-ortodox

     Copii: Conf. univ. dr. Theodora-Dalila (Facultatea de Farmacie, Bucureşti) n. 04.08.1968, căsătorită Balaci             

     Naţionalitate: român

 

Studii :

1951-1954         SEMINARUL  TEOLOGIC  CRAIOVA

1954-1962         LICEUL  “FRAŢII  BUZEŞTI” CRAIOVA

1954-1958         INSTITUTUL  TEOLOGIC DE GRAD UNIVERSITAR BUCUREŞTI

1962-1967         FACULTATEA DE ISTORIE - UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Specific că pentru a urma facultatea de istorie, în mod discriminatoriu, nu mi-au fost recunoscute studiile teologice motiv pentru care a trebuit să urmez liceul de stat şi să obţin diploma de bacalaureat.

Evidenţiez  că fiind profesor la Seminarul Teologic, din aceleaşi motive discriminatorii, nu am putut să mă prezint la concursul pentru obţinerea gradului didactic I decât în anul 1991.

De asemenea, în anul 1975 am susţinut  examen pentru un post de asistent la catedra de Istoria Economiei Naţionale la Academia de Studii Economice din Bucureşti, am fost declarat admis, mi s-a solicitat transferul, pe baza caruia am fost eliberat din învăţământul preuniversitar, însă nu am mai fost numit din motive politice, nefiind membru de partid şi socotit cu origine socială nesănătoasă.

În aceleaşi condiţii de inechitate, după susţinerea unui concurs pentru bursă de studii în străinătate, în cadrul Patriarhiei Române, concurs la care am fost declarat admis şi propus în două rânduri, odată pentru Austria şi altă dată pentru Germania, nu am primit aprobările de rigoare din partea forurilor responsabile. 

             Limbi străine:

Franceza – satisfăcător,              Germana – satisfăcător             Engleza – Bine

 

             Activitate profesională :

1958-1962     Funcţionar la Mitropolia Olteniei

1967-1968     Profesor la Şcoala Generală Odobeşti, Dâmboviţa

1968-1969     Profesor la Liceul “N. Grigorescu”, Titu, Dâmboviţa

1969-1970     Profesor la Şcoala Generală Titu, Dâmboviţa

1970-1971     Profesor la Liceul Răcari, Dâmboviţa

1975-1995     Profesor la Seminarul Teologic Ortodox Bucureşti

1995-2007     Consilier Patriarhal pentru învăţământ, Patriarhia Română

2007-prezent: Preşedinte al Centrului  Social Cultural Religios Patriarhul TEOCTIST

 

            Activităţi didactice :

1991 Gradul didactic I

Membru în Consiliul Naţional Consultativ pentru Invăţământul Religios al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Membru al Consiliului Consultativ al Inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti

Membru al C. N. E. A. I. P.

Metodist al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti

 

           Activitate ştiinţifică:

Activitatea ştiinţifică s-a  concretizat în peste 50 de articole şi studii publicate în ,,Tribuna Învăţământului”, ,,Revista de Pedagogie” şi în revistele bisericeşti (Biserica Ortodoxă Română, Glasul Bisericii, Vestitorul Bisericesc şi Chemarea Credinţei).

Lucrări de mai mare extindere, în trei volume de reportaje:

- ,,Festivităţile sărbătoririi a 110 ani de la dobândirea autocefaliei şi 70 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române”, Bucureşti, 1997, 279 p

- ,,Itinerar pastoral-misionar sud-american. Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Caracas,  în Venezuela, 5-10 noiembrie 1999”, BOR, nr. 7-12, iulie-decembrie/1999, pp. 111-205, extras

- ,,Omagiu jubiliar Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist - 85 de ani de la naştere (7 februarie ) şi 50 de ani de arhierie (5 martie)” BOR, nr. 2-3. Ian-martie 2000, pp. 105-261, extras

- Prezentarea comunicării: ,,Statul învăţământului religios şi teologic în România” în cadrul sesiunii  de comunicări a Academiei Româno-Americane, Cleveland, SUA, 2000

Prezentarea comunicării: ,,Patriarhul Justinian”, Montreal, Canada, 2001

- Pliante cu Mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureştilor

- Trasee turistice, materiale de uz intern, utilizat în cadrul Oficiului Naţional de Turism

- Monografii privitoare la unele mânăstiri şi biserici, utilizate în cadrul Oficiului Naţional de Turism

- Laureat al Liberty University of Cleveland, decembrie 1999.

           Reportaje:

- Aniversarea a 110 ani de Autocefalie şi a 70 de ani de Patriarhie de către Biserica Ortodoxă Română, 229 p, Bucureşti, 1995

- Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST în Venezuela, 117 p, Bucureşti, 1999.

 

            Activităţi didactico-curriculare :

            Organizarea activitătilor de elaborare a:

- prevederilor Legii Invăţământului privind învăţământul teologic şi religios (în cadrul Comisiei de Invăţământ a Camerei Deputaţilor şi Senatului)

- prevederilor Legii Statului Cadrelor Didactice pentru cadrele didactice care predau religia

- programelor şcolare pentru disciplina Religie

- planurilor de învăţământ pentru Seminariile Teologice, Şcolile de Cântăreţi

- programelor şcolare la disciplinele teologice din Seminariile Teologice

- manualelor de religie pentru clasele I-XII din învăţământul de stat.

 

            Activităţi extracurriculare:

- Excursii tematice cu elevii în ţară şi în străinătate (Ungaria, Austria, Italia, Elveţia, Statele Unite ale Americii etc.)

 

            Distincţii:

 -1989 Hirotonit Diacon de către P. F. Părinte Patriarh TEOCTIST

 -1995 Crucea Patriarhală

 -1999 Diploma de Merit a “Liberty University”din Cleveland, Statele Unite ale Americii.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Întreaga activitate am desfăşurat-o în condiţii discriminatorii:

- interdicţia de a urma liceul, pe motiv de origine socială şi stare materială

- restricţii privind libertatea de mişcare

- înlăturarea pe motive politice de la Academia de Studii Economice

- o perioada de 3 luni de şomaj, după înlăturarea de la ASE

- interdicţia de plecare la studii în străinătate cu o bursă, obtinută prin concurs, precum şi alte forme de îngrădire a drepturilor cetăţeneşti.

Cele de mai sus prezintă o activitate de aproape 4 decenii, depusă, cu râvnă, în domeniul învăţământului românesc şi cu satifacţia că am fost apreciat şi iubit de elevii şi colaboratorii mei.

 

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„Dăruind vei dobândi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României