Despre

Pentru cei ce l-au cunoscut, Patriarhul TEOCTIST a fost şi rămâne o personalitate remarcabilă, în locul şi la timpul său.

Hărăzit să ajungă la cea mai înaltă demnitate in Biserica Ortodoxă Română, a devenit un patriarh venerabil, atât prin întreaga şi îndelunga sa viaţă şi activitate, cât şi prin chipul său luminos.

Având o prestanţă deosebită, un simţ al realităţii dezvoltat şi un dinamism de excepţie, a dovedit, în acelaşi timp, şi o distinsă modestie, o dreaptă cumpănire şi măsura tuturor lucrurilor în întreaga sa lucrare.

A ştiut să facă ascultare, dar, la rândul său, să şi ia decizii, consecvent unui principiu, că în exerciţiul funcţiunii să nu faci exces de zel. A căutat ca, atunci când urmărea să înfăptuiască ceva, el să fie primul care să dea exemplul, prin lucrare pilduitoare. În asemenea situaţii ştia, deopotrivă, să manifeste şi exigenţă şi blândeţe.

Cu asemenea calităţi native şi dobândite, a parcurs aproape un veac de profunde transformări, reuşind să se adapteze vremurilor cu înţelepciune şi demnitate, trudind cu timp şi fără timp, în condiţii şi cu mijloace specifice, la slujirile ce i-au fost încredinţate.

Activitatea sacerdotală a împletit-o cu cea social-caritabilă, pe cea de îndrumător cu cea cultural-spirituală, înnobilând cu umanismul şi căldura sufletească toate relaţiile interumane, considerându-se permanent în comuniune cu semenii.

Cu responsabilitate şi-a asumat, aşadar, o misiune de vocaţie, ilustrând-o cu toate valorile: credinţă puternică, dăruire, perseverenţă, dreaptă cumpănire, bunătate, simţul dreptăţii şi al dăruirii.

Un centru social-cultural-religios închinat memoriei sale s-a constituit tocmai pentru a-i păstra vie amintirea şi faptele, continuând-i în acelaşi timp lucrarea în plan social-obştesc.

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„Dăruind vei dobândi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României