Proiecte

PROIECTE ÎN DERULARE:

1. IGNORANŢA - MINIMALIZAREA CONDIŢIEI UMANE (ianuarie 2013):

  • Consecinţele lipsei de învăţătură
  • Incultura - barierea devenirii umane
  • Absenţa cunoştinţelor - degradare spiritului. 

2. Excursiile şi drumeţiile - modalităţi de extindere a orizontului cultural

  • Frumuseţile naturii, mijloc de înobilare sufletească
  • Patrimoniul cultural - mijloc de delectare şi elevaţie spirituală

3. Elevii, prietenii naturii

    Antrenarea lor în ecologizarea unor arii locale

4. Concursuri şi activităţi extra-şcolare

5. Antenarea tinerilor în sprijinirea celor neajutoraţi
  • Luarea în evidenţă a unor cazuri sociale
  • Distribuirea unor ajutoare.

6. DĂRUIND VEI DOBÂNDI (Noiembrie 2010)

7. TOLERANŢA - CALEA ARMONIEI SOCIALE:

  • Politică ...
  • Religioasă ...
  • Socială ...

Parteneriate:

1. Semnarea parteneriatului cu Asociația Română pentru Cultură, Educație și Sport încheie în vederea implementării proiectului TINERETUL IMPLICAT ÎN ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A MEDIULUI (7 iunie 2011).

2. Cu unele unităţi şcolare din Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Giurgiu pentru:

- activitiţi lunare de ecologizare în zonă

- plantări de pomi şi arbori

- activităţi sportive interşcolare.

Uniunea Europeana
Uniunea Europeana

Guvernul Romaniei
Guvernul României

Instrumente structurale
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Proiectul CENTRULUI SOCIAL-CULTURAL-RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST
„Dăruind vei dobândi“

 

Patriarhul Teoctist Proiect cofinantat prin
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României